دریافت نسخه چاپی  
تفکیک اعیان تاریخ ثبت : 1394/06/01
طبقه بندي : ,,
: تفکیک اعیان
:

فرآیند تفکیک اعیان به منظور جداسازی و تفکیک اسناد مالکیت واحدهای ساخته شده انجام می‌شود. بدین منظور اسناد و مدارک پایان کار مسکن از فرآیندهای اجرای پروژه‌های ساخت با سرمایه سازمان و به صورت مشارکتی در اداره املاک از طریق سیستم جامع اراضی و مستغلات بررسی می‌گردد. در ادامه اسناد مالکیت زمینی که پروژه‌های ساخت و ساز در آن انجام شده بررسی شده تا در صورت فقدان سند مالکیت یا هرگونه مشکل دیگری، نسبت به رفع مشکل بر حسب مورد اقدام گردد.

در ادامه پایان کار، نقشه‌های UTM و درخواست صورتمجلس تفکیکی به اداره ثبت ارسل شده و همزمان ثبت لازم در خصوص موجودی در حال اخذ سند در سیستم جامع مالی اداری انجام می‌گیرد.

در صورت احراز عدم تطابق نقشه‌ها با اسناد در اداره ثبت، اداره املاک نسبت به اصلاح نقشه‌ها و مستندات مربوطه و ارسال مجدد آن‌ها اقدام می‌نماید.

پس از اعلام وقت به منظور بازدید اراضی از سوی ثبت، بازدید میدانی انجام شده و ضورتمجلس تفکیکی دریافت می‌گردد. چنانچه لازم باشد برای برخی واحدها اسناد مالکیت نیز اخذ گردد، درخواست سند به نام سازمان به اداره ثبت ارسال شده و پس از دریافت سند، اطلاعات این اسناد در سیستم جامع اراضی و مستغلات ثبت شده و همرمان ثبت لازم در سیستم جامع مالی اداری انجام می‌شود.

:

تعداد نمایش : 1102 <<بازگشت