دریافت نسخه چاپی  


  چاپ        SendtoFriend/f: not exist

انتصاب معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان ملی زمین و مسکن

محسن رضیعی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان ملی زمین و مسکن شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان ملی زمین و مسکن حمیدرضا عظیمیان در حکمی محسن رضیعی را به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان ملی زمین و مسکن منصوب کرد.

 

 

 

 

 

 


 

 ١١:١٥ - دوشنبه ٢٢ آذر ١٣٩٥    /    عدد : ٥٣٣    /    ShowCount/f: not exist : ١٤٢٩خروج