دریافت نسخه چاپی  
دستورالعمل نحوه استفاده متقاضیانی که خود یا افراد تحت تکفل آنها دارای مالکیت مشاع حاصل از واگذاری دولتی و سهم الارث می باشند. تاریخ ثبت : 1391/07/19
طبقه بندي : ,,
عنوان دستورالعمل : دستورالعمل نحوه استفاده متقاضیانی که خود یا افراد تحت تکفل آنها دارای مالکیت مشاع حاصل از واگذاری دولتی و سهم الارث می باشند.
تاریخ ابلاغ : یک شنبه 23 اسفند 1388
تاریخ اجرا : یک شنبه 23 اسفند 1388
نهاد صادر کننده : وزارت مسکن و شهرسازی
تصویر دستورالعمل : Download
تعداد نمایش : 2736 <<بازگشت