دریافت نسخه چاپی  
انجام خدمات امور نقلیه سازمان ملی زمین و مسکن به شرح اسناد مناقصه تاریخ ثبت : 1395/04/09
طبقه بندي : ,,
عنوان : انجام خدمات امور نقلیه سازمان ملی زمین و مسکن به شرح اسناد مناقصه
متن آگهی : 2) موضوع مناقصه: انجام خدمات امور نقلیه سازمان ملی زمین و مسکن به شرح اسناد مناقصه 3) مبلغ پایه مناقصه: برآورد مبلغ پایه مناقصه به میزان ۰۰۰ر۶۰۰ر۶۹۵ر۷ ریال می‌باشد. 4) مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 000ر000ر۲۷۴ ریال می‌باشد
تاریخ انتشار : شنبه 12 تیر 1395
مهلت دریافت اسناد : دوشنبه 4 مرداد 1395
مناقصه/مزایده : مناقصه
محل دریافت اسناد : سازمان ملی زمین و مسکن به نشانی تهران، میدان ونک، خیابان شهید خدامی، چهارراه نیروی انتظامی، شماره‌ی 56، تلفن/نمابر: 88870023 داخلی 3120، نمابر: 88782133
فایل : Download
تعداد نمایش : 412 <<بازگشت