دریافت نسخه چاپی  
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگره مسکن موضوع اصل 127 قانون اساسی - شماره 30553/ت49133ن تاریخ ثبت : 1392/05/14
طبقه بندي : ,,
عنوان قانون : تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگره مسکن موضوع اصل 127 قانون اساسی - شماره 30553/ت49133ن
تاریخ ابلاغ : یک شنبه 15 اردیبهشت 1392
تاریخ اجرا : 15/2/92
نهاد صادر کننده : ریاست جمهوری
ارسال فایل : Download
تعداد نمایش : 2313 <<بازگشت