دریافت نسخه چاپی  
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگره مسکن موضوع اصل 127 قانون اساسی - شماره 47060/ت 49175ن تاریخ ثبت : 1392/05/14
طبقه بندي : ,,
عنوان قانون : تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگره مسکن موضوع اصل 127 قانون اساسی - شماره 47060/ت 49175ن
تاریخ ابلاغ : سه شنبه 3 اردیبهشت 1392
تاریخ اجرا : 3/2/92
نهاد صادر کننده : ریاست جمهوری
ارسال فایل : Download
تعداد نمایش : 3263 <<بازگشت