دریافت نسخه چاپی  
 تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگره مسکن موضوع اصل 127 قانون اساسی - شماره 1000989/ت48522ک
 مصوبه جلسه وزیران عضو کارگزوه مسکن به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شماره 164092/ت 48522 ک
 تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در جلسه کار گروه مسکن به استناد اصل 127 قانون اساسی شماره 170231/ت 26783 ن
 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص واگذاری اراضی دولتی با کاربری عمومی
 ماده 100 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص واگذای به صورت اجاره ای در امر توسعه هتل ها و....
 ماده 91 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع تامین زمین جایگزین جهت املاک واقع در حریم میراث فرهنگی (با دریافت بهای عادلانه)
 بند د در اجرای بند (ل) ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
 بند ل ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره 16 قانون بودجه سال 93 تامین مسکن اقشار ویژه (جانبازان 25% به بالا و آزادگان و فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان 70% به بالا)
 << صفحه قبلي   [1 2 ]