دریافت نسخه چاپی  
بررسی درخواست های تشخیص نوعیت زمین - 150615450000 تاریخ ثبت : 1394/06/01
طبقه بندي : ,,
: بررسی درخواست های تشخیص نوعیت زمین - 150615450000
:

شروع فرآیند بر اساس درخواست رسمی ذینفعان موضوع ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری می‌باشد. این درخواست در اداره املاک مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.  در ابتدا وضعیت زمین مورد بررسی قرار می‌گیرد تا چنانچه بر اساس بخش 3 دستورالعمل تشخیص نوعیت قابل طرح نباشد، نتیجه رسیدگی و نوعیت زمین اعلام گردد.

چنانچه موضوع قابل بررسی باشد، مشخصات و نقشه‌های ثبتی و عکس‌های هوایی در اداره املاک تهیه شده و پس از آن بازدید و معاینه زمین انجام می‌پذیرد. صورتجلسه تهیه شده در خصوص این بازدید به همراه عکس‌های هوایی باید به امضای مالک زمین برسد. پس از انجام بازدید چنانچه احتمال موات بودن زمین وجود داشته باشد، نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری نیز در این زمینه اخذ شده و نظریه نهایی تشخیص نوعیت تنظیم می‌گردد. در انتها نوعیت تشخیص داده شده در سیستم جامع اراضی و مستغلات ثبت شده و این نظریه به مالک یا وکیل قانونی وی ابلاغ می‌گردد و مراتب به درخواست کننده اطلاع داده می‌شود.

:

به منظور دریافت  فرم شناسنامه این خدمت کلیک نمایید.

تعداد نمایش : 1251 <<بازگشت