دریافت نسخه چاپی  

منشور اخلاقی کارکنان سازمان ملی زمین و مسکن

 

 1.      با در نظر داشتن نام و یاد خدای متعال و داشتن خلوص نیت، سعه صدر، صدق در رفتار و گفتار را در سر لوحه کارهای خود قرار داده و در راستای سلامت اداری محیط کار خود کوشا باشیم.

2.      در تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع با رعایت خوشرویی، وقت شناسی، مسئولیت پذیری، عدالت و انصاف آماده انجام امور مراجعین باشیم.

3.      رسیدگی و پاسخگویی امور مراجعین را در کوتاهترین زمان ممکن با رعایت قوانین و مقررات ضروری دانسته و کوشش خواهیم نمود تا از اتلاف وقت آنان در سازمان جلوگیری گردد.

4.      با تقویت فرهنگ کار گروهی و با تکیه بر صداقت، احترام و اعتماد متقابل در جهت بهبود عملکرد سازمان کوشا باشیم.

5.      توجه به آموزش جهت ارتقای مهارتهای شغلی و اجتماعی و به روز نمودن اطلاعات خصوصا آموزش مجازی در کلیه فعالیتهای کاری و شغلی.

6.      رعایت و اجرای کامل قوانین، مقررات و ضوابط اداری و حفظ اطلاعات و اسرار سازمان و پرهیز از هرگونه سوء استفاده از موقعیت شغلی و تبعیض در تعاملات و ارتباطات کاری.

7.      استقبال از انتقاد و پیشنهاد سازنده دیگران به عنوان فرصتی برای اصلاح و بهبود امور و فعالیتهایمان.

8.      ترویج فرهنگ تکریم ارباب رجوع، پاسخ گویی شفاف و گره گشایی از مشکلات مراجعان بعنوان یک ارزش سازمانی.