دریافت نسخه چاپی  

 

مصادیق حقوق شهروندی سازمان ملی زمین و مسکن

 


1-   دسترسی آسان و سریع به اساسنامه، مجموعه قوانین، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط با سازمان و همچنین فرم ها و قراردادها


2-   آگاهی از فرایندهای خدمات سازمان


3-   برخورداری از خدمات مناسب در بخش رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات خصوصا از طریق واحدهای استانی


4-   امکان دسترسی و ملاقات با مسئولین سازمان