دریافت نسخه چاپی  

عنوان خدمت:

شناسایی و نگهداشت زمین‌های ملی

شناسه خدمت:

 15061544000

لینک خدمت:

Geo.nlho.ir

مسئول خدمت:

امور املاک  ادارات راه و شهر سازی(درگاه استان‌ها)

و دفتر املاک سازمان ملی زمین و مسکن021-88795967 ,021-88776738 

دریافت کننده خدمت:

 خدمت ملی است 

زمان ارائه خدمت:

در تمامی ایام سال در ساعات اداری

مکان ارائه خدمت:

ادارات کل راه و شهرسازی 

مدارک مورد نیاز:

 برنامه سالانه

هزینه خدمت:

رایگان

قوانین و مقررات بالادستی:

 قوانین زمین شهری

شناسنامه خدمت:

 به منظور دریافت  فرم شناسنامه این خدمت کلیک نمایید.

خرید، تهاتر و معاوضه:

 در ابتدا بر اساس اراضی شناسایی شده که سازمان قصد تحصیل آن‌ها را دارد، اداره املاک استان اراضی داخل حریم و محدوده را جهت خرید در سامانه جامع اراضی و مستغلات تعیین می‌نماید. خرید این اراضی باید به تأیید کمیته نمایندگان مدیریت‌های سه گانه استان رسیده و وضعیت آن‌ها از اداره ثبت، منابع طبیعی، اوقاف و ... استعلام شود تا چنانچه امکان خرید آن‌ها به هر دلیلی وجود نداشته باشد، فرآیند متوقف گردد.

در صورتیکه اراضی قابل خرید باشند، تشخیص نوعیت آن‌ها فرآیند مربوط به آن پیگیری می‌شود. چنانچه اراضی غیر موات تشخیص داده شوند، نقشه‌های UTM و ثبتی آن‌ها در اداره املاک تهیه شده  و تفاهم‌نامه اولیه با مالک (مالکین) زمین عقد می‌شود. پس از عقد تفاهم‌نامه، چنانچه تصمیم به تهاتر یا معاوضه باشد، باید اراضی متناسب در سیستم جامع اراضی و مستغلات شناسایی و انتخاب شوند.

در ادامه، کارگروه بازدید زمین از سازمان ملی زمین و مسکن از زمین بازدید به عمل آورده و گزارش خرید زمین را تهیه می‌نماید. این گزارش باید به تأیید اداره املاک سازمان برسد. پس از تأیید موضوع خرید، مراتب جهت قیمت‌گذاری به هیأت کارشناسان دادگستری منتقل می‌شود و در صورت تهاتر، اراضی سازمان نیز قیمت‌گذاری می‌گردند. این قیمت و موضوع تحصیل زمین باید به تأیید هیأت نمایندگی رسیده و در صورت تأیید به اداره املاک سازمان ارجاع شود تا گزارشی جهت تصویب در هیأت مدیره آماده گردد.

پس از تأیید هیأت مدیره، مبایعه‌نامه با توجه به میزان وجه نقد، معاوضه و تهاتر در اداره املاک استان تنظیم شده و به تأیید و امضای مالک یا مالکین، مدیر املاک و حقوقی، مدیر کل می‌رسد. در ادامه با توجه به شرایط، یکی از شقوق زیر پیگیری می‌شود:

- چنانچه تحصیل در قالب خرید نقدی باشد، نسبت به انتقال سند اقدام می‌شود.

- چنانچه تحصیل در قالب تهاتر کامل باشد، انتقال سند طرفین همزمان انجام می‌شود.

- چنانچه تحصیل در قالب تهاتر با مابه‌التفاوت نقدی باشد، پس از پرداخت وجه نقد معین و ثبت در سیستم جامع اراضی و مستغلات، انتقال سند طرفین همزمان انجام می‌شود.

در انتها اطلاعات انتقال سند در سیستم جامع اراضی و مستغلات ثبت شده و ثبت لازم در سیستم جامع مالی اداری نیز انجام می‌شود.

تملیک و تملک:

 فرآیند تملیک و تملک زمین پس از شناسایی اراضی قابل تحصیل انجام می‌گیرد. در این فرآیند، اطلاعات اراضی شناسایی شده بر اساس درخواست واصله به اداره املاک استان بررسی شده و بر حسب دولتی یا غیر دولتی بودن زمین نسبت به تملیک و تملک آن اقدام می‌شود. چنانچه زمین دولتی باشد، صورتجلسه اراضی ملی توسط اداره حفاظت و شناسایی تهیه شده و سپس درخواست اسناد و مدارک مربوط به زمین به دستگاه دولتی مربوطه ارسال می‌شود. پس از دریافت این اسناد (یا پس از گذشت مدت زمان مشخص و عدم دریافت اسناد)، اداره املاک نسبت به نقشه‌های UTM و تکمیل  مستندات و درخواست سند از اداره ثبت اقدام می‌نماید و همزمان موجودی در حال اخذ سند در سیستم جامع مالی اداری ثبت می‌گردد. در صورتیکه نقشه‌ها با اسناد و مدارک تناقض داشته باشد، موارد مربوطه باید در اداره املاک اصلاح شده و مجدداً درخواست سند به اداره ثبت ارسال گردد. پس از دریافت سند مالکیت، مشخصات سند در سیستم جامع اراضی و مستغلات ثبت شده و ثبت لازم به طور همزمان در سیستم جامع مالی اداری انجام می‌گیرد.

در صورتیکه زمین غیر دولتی باشد، کمیسیون ماده 12 نوعیت آن را مشخص کرده و در صورتیکه زمین موات باشد، چرخه اخذ سند مشابه سایر فرآیندها انجام خواهد شد.

تفکیک عرصه:

 پس از تحصیل یا آماده‌سازی اراضی انتخاب اراضی تحصیلی توسط مدیر املاک و حقوقی انجام می‌شود. سپس نقشه‌های تفکیکی توسط مدیریت مسکن و شهرسازی تهیه شده و مدیریت شهرسازی و معماری این نقشه‌ها را به جهت تطابق با طرح‌های تفصیلی بررسی می‌نماید. چنانچه لازم باشد اصلاح نقشه‌ها مجدداً در مدیریت مسکن و شهرسازی انجام می‌پذیرد. چنانچه نقشه‌ها دارای انطباق لازم باشند، به مهر تبصره 1 ماده 11 ممهور شده و توسط اداره املاک به همراه درخواست صورتمجلس تفکیکی به اداره ثبت ارسال می‌گردند. در صورت احراز عدم انطباق نقشه‌ها توسط اداره ثبت، لازم است نقشه‌ها مجدداً در اداره املاک اصلاح و ارسال شوند. همچنین لازم است در موعد مقرر برای تهیه صورتمجلس تفکیک پیگیری لازم از ثبت انجام شود.

پس از دریافت زمانبندی انجام بازدید، بازدید از محل توسط اداره املاک به همراه نمایندگان ثبت انجام گرفته و صورتمجلس تفکیکی به اداره املاک ارسال می‌گردد. چنانچه سند تک برگی زمین نیز ارسال شده باشد اطلاعات اسناد در سیستم جامع املاک و مستغلات و همچنین ثبت لازم در سیستم جامع مالی اداری انجام می‌شود. در غیر اینصورت پروسه دریافت سند مشابه فرآیند تملیک و تملک زمین انجام می‌پذیرد.

تفکیک اعیان:

  فرآیند تفکیک اعیان به منظور جداسازی و تفکیک اسناد مالکیت واحدهای ساخته شده انجام می‌شود. بدین منظور اسناد و مدارک پایان کار مسکن از فرآیندهای اجرای پروژه‌های ساخت با سرمایه سازمان و به صورت مشارکتی در اداره املاک از طریق سیستم جامع اراضی و مستغلات بررسی می‌گردد. در ادامه اسناد مالکیت زمینی که پروژه‌های ساخت و ساز در آن انجام شده بررسی شده تا در صورت فقدان سند مالکیت یا هرگونه مشکل دیگری، نسبت به رفع مشکل بر حسب مورد اقدام گردد.

در ادامه پایان کار، نقشه‌های UTM و درخواست صورتمجلس تفکیکی به اداره ثبت ارسل شده و همزمان ثبت لازم در خصوص موجودی در حال اخذ سند در سیستم جامع مالی اداری انجام می‌گیرد.

در صورت احراز عدم تطابق نقشه‌ها با اسناد در اداره ثبت، اداره املاک نسبت به اصلاح نقشه‌ها و مستندات مربوطه و ارسال مجدد آن‌ها اقدام می‌نماید.

پس از اعلام وقت به منظور بازدید اراضی از سوی ثبت، بازدید میدانی انجام شده و ضورتمجلس تفکیکی دریافت می‌گردد. چنانچه لازم باشد برای برخی واحدها اسناد مالکیت نیز اخذ گردد، درخواست سند به نام سازمان به اداره ثبت ارسال شده و پس از دریافت سند، اطلاعات این اسناد در سیستم جامع اراضی و مستغلات ثبت شده و همرمان ثبت لازم در سیستم جامع مالی اداری انجام می‌شود.


نظر شما در خصوص خدمت شناسایی و نگهداشت زمین‌های ملی در سازمان ملی زمین و مسکن چیست؟