دریافت نسخه چاپی  

عنوان خدمت:

 تامین نصاب مالکانه زمین غیر موات

شناسه خدمت:

 15061545100

لینک خدمت:

Geo.nlho.ir

مسئول خدمت:

امور املاک  ادارات راه و شهر سازی(درگاه استان‌ها)

و دفتر املاک سازمان ملی زمین و مسکن021-88795967 ,021-88776738 

دریافت کننده خدمت:

 عموم مردم G2C

زمان ارائه خدمت:

در تمامی ایام سال در ساعات اداری

مکان ارائه خدمت:

ادارات کل راه و شهرسازی

مدارک مورد نیاز:

 نامه درخواست متقاضی نصاب

هزینه خدمت:

رایگان

قوانین و مقررات بالادستی:

 قوانین زمین شهری

شناسنامه خدمت:

 به منظور دریافت  فرم شناسنامه این خدمت کلیک نمایید.

 

در ابتدا متقاضی یا وکیل قانونی وی درخواست نصاب را به اداره املاک ارسال می‌نماید. پس از ثبت درخواست مشخصات شناسنامه‌ای سوابق مالکیت و فرم ج متقاضی در سیستم جامع اراضی و مستغلات جستوجو و با توجه به ضوابط و شرح جزئیات بررسی می‌گردد. چنانچه متقاضی واجد شرایط نباشد، نتیجه در سیستم جامع اراضی و مستغلات ثبت شده و به اطلاع متقاضی می‌رسد. ولی چنانچه متقاضی بابت کل یا بخشی از نصاب واجد شرایط باشد، گزارشی جهت بررسی و تصویب در هیأت نمایندگی در اداره امور املاک تهیه می‌شود که شامل نوعیت زمین، قانون حاکم بر زمان تملیک و تملک نظریه کارشناس رسمی دادگستری (در صورت نیاز) و پیشنهاد نحوه تأمین نصاب می‌باشد. چنانچه این گزارش در هیأت نمایندگی تأیید نشود گزارش جدیدی باید تهیه شود.

پس از تصویب موضوع در هیأت نمایندگی، تنفیذنامه رسمی از مالک اخذ می‌گردد. چنانچه نحوه تأمین نصاب از محل اراضی خود متقاضی باشد، اداره حفاظت و شناسایی نصاب مربوطه را تحویل می‌دهد. چنانچه نحوه تأمین نصاب به صورت نقد باشد، پرداخت در سیستم جامع مالی اداری انجام می‌شود و در صورت لزوم تأمین مابقی نصاب از محل سایر اراضی و امکانات سازمان هم انجام می‌شود. چنانچه نحوه تأمین از محل سایر اراضی و امکانات باشد، اداره حفاظت و شناسایی نصاب مربوطه را تحویل می‌دهد. اداره حفاظت و شناسایی، در قالب قرارداد تأمین نصاب که در اداره املاک تنظیم می‌شود نسبت به تحویل نصاب اقدام می‌کند.

در ادامه ثبت لازم در سیستم جامع مالی اداری انجام شده و نامه انتقال قطعی سند در اداره امور املاک تهیه و با امضای مدیر کل به دفترخانه اسناد رسمی ارسال می‌شود. در ادامه چرخه انتقال سند مشابه سایر فرآیندها پیگیری می‌شود

 


نظر شما در خصوص خدمت  تامین نصاب مالکانه زمین غیر موات در سازمان ملی زمین و مسکن چیست؟