دریافت نسخه چاپی  

عنوان خدمت:

 توزیع یارانه سود بانکی اقشار ویژه

شناسه خدمت:

 19091551000

لینک خدمت:

yarane.nlho.ir

مسئول خدمت:

واحد استعلام اداره راه و شهرسازی

دریافت کننده خدمت:

 G2C اقشار ویژه (خانواده شهدا ، جانبازان ، آزادگان و...)

زمان ارائه خدمت:

در تمامی ایام سال در ساعات اداری

مکان ارائه خدمت:

ادارات کل راه و شهرسازی 

مدارک مورد نیاز:

نامه درخواست متقاضی 

هزینه خدمت:

رایگان

قوانین و مقررات بالادستی:

 قوانین زمین شهری

شناسنامه خدمت:

 به منظور دریافت  فرم شناسنامه این خدمت کلیک نمایید.

 

فرآیند بر اساس استعلام انجام شده از واحد استعلام استان می‌باشد. این استعلام که از سوی بانک عامل و یا بنیاد شهید انجام می‌شود در خصوص سوابق تسهیلات یارانه‌ای متقاضیان واجد شرایط و سوابق فرم ج ایشان می‌باشد. چنانچه متقاضی سابقه استفاده از این تسهیلات را نداشته باشد، واجد شرایط بودن متقاضی به استعلام‌کننده اعلام می‌شود. در صورتیکه فرد دارای سابقه باشد، بر اساس قوانین، ممکن است از طریق بازپرداخت یارانه وام قبلی مجدداً واجد شرایط گردد که در این صورت موارد را به استعلام‌کننده اعلام می‌گردد. در صورتیکه متقاضی یارانه وام قبلی را تسویه نماید و فرم فسخ قراداد به دفتر استعلام ارسال شود می‌تواند مجدداً درخواست وام یارانه‌ی نماید. چنانچه فرم فسخی دریافت شود که سابقه‌ای از دریافت یارانه در سیستم ثبت نشده باشد، باید درخواست فرم 1-3 با بانک ارسال کننده فرم، ارسال شود. چنانچه متقاضی وام دریافت کرده باشد، قسمت الف و ب فرم 1-3 با دفتر استعلام ارسال می‌شود تا در سیستم ثبت گردد. دفتر استعلام در سازمان ملی به منظور پرداخت یارانه سود بانکی، ابتدا موجودی حساب بانکی مربوطه را بررسی کرده و بر حسب تصمیم مدیر فناوری اطلاعات، نسبت به اخذ گزارشات لازم و تهیه دستور پرداخت اقدام می‌نماید. این دستور پرداخت پس از تأیید مدیر فناوری اطلاعات و مدیر عامل سازمان، به حسابداری کل بانک مسکن ابلاغ می‌گردد.

فرآیند بر اساس استعلام انجام شده از واحد استعلام استان می‌باشد. این استعلام که از سوی بانک عامل و یا بنیاد شهید انجام می‌شود در خصوص سوابق تسهیلات یارانه‌ای متقاضیان واجد شرایط و سوابق فرم ج ایشان می‌باشد. چنانچه متقاضی سابقه استفاده از این تسهیلات را نداشته باشد، واجد شرایط بودن متقاضی به استعلام‌کننده اعلام می‌شود. در صورتیکه فرد دارای سابقه باشد، بر اساس قوانین، ممکن است از طریق بازپرداخت یارانه وام قبلی مجدداً واجد شرایط گردد که در این صورت موارد را به استعلام‌کننده اعلام می‌گردد. در صورتیکه متقاضی یارانه وام قبلی را تسویه نماید و فرم فسخ قراداد به دفتر استعلام ارسال شود می‌تواند مجدداً درخواست وام یارانه‌ی نماید. چنانچه فرم فسخی دریافت شود که سابقه‌ای از دریافت یارانه در سیستم ثبت نشده باشد، باید درخواست فرم 1-3 با بانک ارسال کننده فرم، ارسال شود. چنانچه متقاضی وام دریافت کرده باشد، قسمت الف و ب فرم 1-3 با دفتر استعلام ارسال می‌شود تا در سیستم ثبت گردد. دفتر استعلام در سازمان ملی به منظور پرداخت یارانه سود بانکی، ابتدا موجودی حساب بانکی مربوطه را بررسی کرده و بر حسب تصمیم مدیر فناوری اطلاعات، نسبت به اخذ گزارشات لازم و تهیه دستور پرداخت اقدام می‌نماید. این دستور پرداخت پس از تأیید مدیر فناوری اطلاعات و مدیر عامل سازمان، به حسابداری کل بانک مسکن ابلاغ می‌گردد.


نظر شما در خصوص خدمت توزیع یارانه سود بانکی اقشار ویژه در سازمان ملی زمین و مسکن چیست؟