دریافت نسخه چاپی  

بیانیه اهداف تارنمای سازمان ملی زمین و مسکن


- تارنمای سازمان ملی زمین و مسکن بصورت تمام وقت در دسترس هم استانی ها و هموطنان گرامی خواهد بود و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی، به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد گردید

 

نموه ای از خدمات ارائه شده در پورتال سازمان ملی زمین و مسکن  می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

*سهولت در ایجاد ارتباطات و ارائه اطلاعات به روز و در لحظه


* ایجاد امکان ارائه خـدمات الکترونیـکی در فضـای مجـازی


*ارائه اخبار مختلف از فعالیتها، بازدید از جایگاهها و بررسی تمامی شکایات و پیشنهادات مردم استان در راستای تکریم ارباب رجوع


* آشنایی بازدیدکنندگان از فرایند انجام خدمات

 

*مناقصات و مزایده ها