دریافت نسخه چاپی  

 

مجری طرح جامع مسکن

 

طرح جامع مسکن در تابستان 1394 براساس اسناد فرادست شامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- سیاستهای کلی نظام و سیاستهای اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و عرضه مسکن تهیه شده و به تصویب وزیر محترم راه و شهرسازی رسیده است.

این طرح شامل 7 برنامه محوری زیر می باشد:

1.       برنامه مسکن خانوارهای کم درآمد

2.       برنامه نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده

3.       برنامه تقویت کارآمدی صنعت ساختمان

4.       برنامه اصلاحات و سیاست های زمین

5.       برنامه مسکن روستایی

6.       برنامه بهبود و توسعه نظام تأمین مالی مسکن

7.       برنامه توسعه بازار استیجاری

در حال حاضر دبیرخانه راهبردی طرح جامع مسکن در سازمان ملی زمین و مسکن- دفتر برنامه ریزی و بودجه تشکیل شده است که وظیفه آن مانیتورینگ- اندازه گیری- تحلیل و نظارت بر اجرای طرح جامع مسکن می باشد و مجری طرح جامع مسکن نیز تعیین گردیده است که وظیفه اصلی آن نظارت دائمی و مستمر بر برنامه های راهبردی و اجرایی طرح جامع مسکن کشور می باشد. دبیرخانه راهبردی طرح اخیراً 30 برنامه اجرایی با اولویت در ارتباط با 3 محور مسکن کم درآمدها- نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده و توسعه بازار استیجاری را مشخص نموده و در حال رایزنی برای انتخاب شرکتهای ذیصلاح مهندسی مشاور برای اجرای آن می باشد.

آدرس دبیرخانه راهبردی طرح:

تهران- ونک- خ شهید خدامی- شماره 56- سازمان ملی زمین و مسکن- طبقه هشتم- واحد 811- تلفن 88795568

آدرس الکترونیکی : ……./tarhmaskan