• نسرین کاظمی فرد رئیس گروه بانک اطلاعات زمین سازمان ملی زمین و مسکن از برگزاری دوره آموزشی نحوه پالایش اطلاعات موجودی اراضی در این سازمان خبر داد و گفت: امروزه مدیریت شهری بدون تکیه بر اطلاعات و داده های واقعی ناممکن است.

  • مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از امضای تفاهمنامه مشترکی با ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) در خصوص نحوه تخصیص و واگذاری زمین برای ساخت واحدهای مسکونی به گروه های کم درآمد خبر داد و گفت: این تفاهمنامه برای ساخت 50 هزار واحد مسکونی بین سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان نماینده وزارت راه و شهرسازی و ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) منعقد شده است.

  • مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در نشست تکریم و معارفه عضو هیات مدیره و معاون فنی و مهندسی این سازمان با اشاره به ارتباط مستقیم عملکرد معاونت فنی و مهندسی با اولویت های اصلی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن اظهار داشت: اتمام طرح مسکن مهر و اجرای طرح اقدام ملی از مهمترین مواردی است که در حوزه معاونت فنی و مهندسی سازمان ملی زمین و مسکن پیگیری و اجرا می شود.